İçeriğe geç

Etiket: sanayi

Sanayi devriminin çalışma hayatına etkileri nedir

Sanayi Devriminin Çalışma Hayatına Etkileri Sanayi devrimi, 18. yüzyılda başlayıp 19. yüzyılda sonuçlanan, sanayi üretiminde teknolojik ve sosyo-ekonomik değişimleri ifade eden bir dönemdir. Sanayi devriminin çalışma hayatına getirdiği etkiler, 19. yüzyılda Avrupa’da ve daha sonra diğer bölgelerde de görülmeye başlamıştır. Sanayi devriminin çalışma hayatına etkileri, temel olarak üretim biçimlerindeki değişim, çalışma ortamlarının uyarlanması, çalışanlar arasındaki ilişkilerin değişimi, güvencesiz ve sömürücü çalışma koşullarının oluşumu gibi önemli konuları içermektedir. Üretim Biçimlerindeki Değişim Sanayi devrimi, özellikle 17. yüzyıldan itibaren başlayan küçük ölçekli üretim yöntemlerinin yerini, üretimin makinalaşması ile birlikte büyük ölçekli üretim ve üretim süreçlerinin otomasyonu ile birlikte büyük ölçekli üretim yöntemlerine terk…

Yorum Bırak